Flowpack

Pozioma maszyna pakująca GSP 75 EVO przystosowana jest do pracy w liniach automatycznych, ponieważ może współpracować z systemami podającymi produkt z różnych kierunków.  Szczególną cechą maszyny jest specjalne wykonanie zgrzewu wzdłużnego. Pozwala to na zgrzewanie folii z wysoką prędkością nawet w przypadku tworzenia opakowań hermetycznych z gazem. Stabilność systemu rozwijania  folii oraz konstrukcji maszyny gwarantuje wysoka wydajność produkcji, nawet w trudnych warunkach pracy.